Disputation den 12 september

Inbjudan till disputation inom de estetiska ämnenas didaktik/  tillämpad teater den 12 september!  

Tid: 13.00-15.00 

Plats: Vivi Täckholmssalen, Svante Arrhenius väg 20a, Stockholms Universitet (se bifogad fil) 

Kan du inte vara med på plats hittar du zoomlänk här: https://www.su.se/institutionen-for-amnesdidaktik/kalender/disputation-vi-vill-bli-h%C3%B6rda-en-studie-om-communityteater-med-unga-tjejer-och-platsen-som-akt%C3%B6r-1.663271 

Opponent: Associate professor Tatiana Chemi, Aalborg Universitet, department of culture and learning 

Kort om avhandlingen ”Vi vill bli hörda!” En studie om communityteater med unga tjejer och platsen som aktör 

I avhandlingen undersöks hur unga tjejers (13-17 år) vardag blir till kreativa och konstnärliga uttryck genom teater och iscensätts inför en publik. Härigenom diskuteras även utmaningarna den konstnärliga och pedagogiska ledningen hanterar i processen att skapa teater utifrån deltagarnas vardag och i relation med en viss plats. 

I studien utforskas arbetet i en teaterpraktik för, med och av unga tjejer. Teaterpraktiken, en form av tillämpad teater, begreppsliggörs somcommunityteater och kännetecknas bland annat av dess konstnärliga, sociala och politiska ambitioner. Fokus i denna etnografiska studie är hur deltagarna iscensätter sin vardag så som den erfars på en viss plats. Mer precist undersöks hur deltagarnas vardag blir till kreativa och konstnärliga uttryck i dramarummet och iscensätts inför en publik. Härigenom studeras hur gestaltningarna blir till generativa krafter som möjliggör handlingsutrymme för deltagarna i dramarummet och på andra platser så som i skolan. I studien undersöks även hur arbetet kan skapa maktobalanser vilka begränsar deltagarna. Även de utmaningar som ledarna hanterar i processen undersöks i studien. Utforskandet sker genom postkonstruktionistiska och spatiala teorier för att  uppmärksamma en mångfald av aktörer i teaterpraktiken så som deltagare, plats och rum. 

Länk till avhandlingen: https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1765217/FULLTEXT01.pdf 

Väl mött!  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *