Litteratur

Dramapedagogisk litteraturlista 1911-2012

Denna Dramapedagogiska litteraturlista kommer från olika referenslitteraturer inom drama. Jag har gått igenom Dramapedagogiska biblioteket vid Västerbergs folkhögskola och tagit med litteratur som jag har tyckt varit relevant. Nordisk Dramapedagogisk tidskrift har även varit ett underlag.

Denna litteraturlista utgår även från sökningar på Libris. Sökord har varit DramapedagogikPedagogiskt dramaDrama in EducationPedagogiska rollspelForumspelDrama och Teater. Jag har medvetet uteslutit de böcker som endast utgår från ämnena Teater, Gruppsykologi, Sagor och Pedagogik. Sammanlagt är det 254 författare och 520 boktitlar.

Jag har som mål att hela tiden samla in nya författare och titlar i denna lista. Skicka gärna in relevanta bidrag till min mailadress andersnilsson71@hotmail.com så kommer jag att föra in detta i listan.

Med Vänlig Hälsning
Anders Nilsson, 2013-01-22

Ladda ned litteraturlistan som:

 Word-fil