Auktorisation

Vad innebär auktorisation?

Att bli auktoriserad innebär att RAD har granskat dramapedagogens utbildning och arbetserfarenhet. Idag kan vem som helst kalla sig dramapedagog men för att få kalla sig auktoriserad dramapedagog ska man ha ansökt om auktorisation och fått den beviljad av RAD. RAD är idag den enda förening som auktoriserar dramapedagoger i Sverige.
När du blir auktoriserad får du ett auktorisationsbevis. Det beviset kan du visa för arbetsgivare och uppdragsgivare för att styrka din auktorisation.

Auktorisationen är ett certifikat på att du har den utbildning och erfarenhet som RAD anser krävs för yrket.
En dramapedagog kan ha olika typer av utbildning bakom sig och därför har vi sammanställt fyra olika kriteriegrunder. När du ansöker om auktorisationen kryssar du i rutan på blanketten för vilket kriterium du vill ansöka i enlighet med.

Rätt till medlemskap/auktorisation äger varje enskild person som uppfyller något av följande krav samt arbetar enligt organisationens stadgar (ur paragraf 3 utdrag ur Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagogers stadgar);

Kriterie A
Genomgått av RAD godkänd yrkesutbildning.

Kriterie B
Genomgått annan pedagogisk/socialpedagogisk yrkesutbildning på högskolenivå samt högskolekurser i dramapedagogik (pedagogiskt drama, dramakommunikation, äldre yrkesinriktade kurser i dramatik eller motsvarande) minst 60 hp samt därefter arbetat minst 300 dokumenterade undervisningstimmar som dramapedagog.

Kriterie C
Genomgått 2- eller 3-årig teaterpedagogutbildning vid folkhögskola/högskola samt högskolekurser i dramapedagogik (pedagogiskt drama, dramakommunikation, äldre yrkesinriktade kurser i dramatik eller motsvarande) minst 60 hp samt därefter arbetat minst 300 dokumenterade undervisningstimmar som dramapedagog.

Kriterie D
Genomgått annan jämförbar dramapedagogisk utbildning i utlandet eller Sverige. Utbildningen ska ge reell kompetens som motsvarar högskolekurser i dramapedagogik, teater och pedagogik (pedagogiskt drama, dramakommunikation eller andra relevanta kurser i drama, teater och pedagogik) minst 120 hp varav minst 60 hp i dramapedagogik, samt därefter minst 300 dokumenterade undervisningstimmar som dramapedagog.

Ansök om auktorisation

Vid ansökningstillfället skall du;
• vara yrkesverksam som dramapedagog
• alternativt stå till arbetsmarknadens förfogande inom yrkesfältet.

Vid ansökningstillfället skall betyg, kursplaner, litteraturlistor och arbetsintyg medsändas. Söker du via kriterie A så behövs enbart examensbeviset från aktuell utbildning.

OBS: Vi vill ha vidimerade kopior, inte originalhandlingar. Det går även bra att scanna in vidimerade kopior och skicka in ifylld ansökan helt digitalt till vår kontaktmail.

Ansökan görs skriftligen på särskild blankett. Maila till auktorisation@dramapedagogen.se för att få blanketten.

OBS! Ansökan skickas sedan till:

’Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger’

Lova Lundin

Lundagatan 36b, 117 27 Stockholm

Hur går auktorisationen till?

När dina ansökningshandlingar anlänt får du en bekräftelse per e-post, efter det behandlar vi din ansökan och tar beslut vid nästkommande styrelsemöte. Om din ansökan beviljas får du ett välkomstmail med en uppmaning om att betala medlemsavgiften till RAD.

Först efter att medlemsavgiften är betald får du ditt auktorisationsintyg per post. Om din ansökan inte beviljas hör vi av oss till dig och meddelar vad som saknas.

Ibland kan det ta tid för din auktorisation att behandlas. Vi arbetar så snabbt vi kan men beroende av ansökans omfattning kan det ta olika lång tid.
Om du har några frågor kring auktorisationen går det bra att kontakta oss via vår infomail. Vi besvarar frågorna så snart vi kan.

Medlemskap i RAD

RAD är en medlemsförening och en av dess huvudsakliga uppgifter är att auktorisera dramapedagoger samt sprida information till bl.a. arbetsgivare om vikten av att anlita en auktoriserad dramapedagog. Hur du blir medlem kan du läsa mer om här.

När du fått din auktorisation beviljad erhåller du ditt auktorisationsintyg efter det att du betalat in din medlemskapsavgift.
Genom att fortsättningsvis årligen betala in din medlemsavgift kan vi garantera att du fortsätter finnas med i våra register över auktoriserade dramapedagoger, och du kan även erhålla ett nytt intyg om du skulle förlora eller sakna det gamla.
Om du avslutar ditt medlemskap kan vi alltså inte upplysa arbetsgivare som hör av sig huruvida du är auktoriserad eller ej, och om du skulle förlora ditt intyg måste du lämna in en ny ansökan för prövning.

Mail angående frågor kring auktorisation:

Auktorisation