”Gestaltande möten” till skolministern

Detta har gått iväg till skolministern. Hon hade inte tid att träffa oss men hon bad om en bok 🙂

Till

Lotta Edholm

Skolminister

Gestaltande möten: Dramapedagogisk praktik i Sverige.

Skolan står idag inför många utmaningar. Hur kan vi i skolan göra kunskap mer begriplig, nära och relevant för eleverna? Hur kan vi i skolan arbeta med värdegrund och inkludering och hur kan elever motiveras till ett livslångt lärande?

Riksförbundet Auktoriserade Dramapedagoger har nyligen gett ut boken Gestaltande möten: Dramapedagogisk praktik i Sverige. I åtta texter från vitt skilda verksamheter över hela landet, beskriver dramapedagoger hur de arbetar med gruppetablering, språkutveckling, demokratiarbete, kompetensutveckling med mera. 

I boken lyfts mångfaldens betydelse för samhället, samt kulturens roll i bildningen. Med gestaltning, fantasi, kreativitet och ett utforskande förhållningssätt erbjuder dramapedagogiken verktyg för möte, både med andra och oss själva. Dramapedagogikens verktyg behövs i skolans värld!

Vi önskar besöka skolminister Lotta Edström, överlämna en bok samt tala om vikten av att använda dramapedagogik i skolan.

/ styrelsen RAD

Årsmöte 2023

Kära dramapedagog!

Boka in RADs årsmöte 2023 i kalendern. Mötet kommer att ske digitalt den 19 mars kl 16.30.

Årsmöteshandlingar, dagordning och länk till mötet kommer några veckor innan mötet.

Varför inte ta och vara med i RADs trevliga styrelsen ett tag! Hör av dig om vill engagera dig under kommande år.

Vi ser fram emot att ses!

Varmt välkomna

/ Styrelsen

Workshop! ”Konstnärliga verktyg är pedagogiska!” 15-16 oktober.

Äntligen workshopdags igen!

Välkomna att anmäla er till workshopshelg med RAD och pedagogavdelningen i Fackförbundet Scen & Film.

Plats: Kulturskolan Stockholm (Lillåvägen 35, Bagarmossen)

Datum: Lördag 15 oktober kl 11-18 + middag, samt söndag 16 oktober kl 10-13.

Kostnad: 150 kr. I kostnaden ingår: Sopplunch, kaffe, fika, vegetarisk/vegansk middag.

Sista anmälningsdatum: 1 oktober. Anmälan sker till: anmalan@dramapedagogen.se. Ange ditt namn och eventuella allergier. Betala in avgiften till bankgironummer 5246–3148.

Kontakt vid frågor: pedagoger@scenochfilm.se

Konstnärliga verktyg är pedagogiska!

Ett av RADs viktigaste uppdrag är att sprida dramapedagogiken. Tillsammans med dem och er vill vi fundera kring hur vi gör det och till vilka vi gör det. Därför bjuds du in till en nätverksträff i Stockholm den 15–16 oktober 2022. Förhoppningen är att förtydliga hur drama kan användas i skolan och inom estetiska läroprocesser.

LÖRDAG

Vi har glädjen att låta er ta del av en workshop med Maria Nordlöw som är dans- och dramapedagog. Maria har lång erfarenhet av att undervisa i dans, drama, teater, estetiska läroprocesser och konstarter i samverkan, bland annat på SMI.

Efter workshopen delar vi erfarenheter och övningar och diskuterar om hur vi vill sprida de fantastiska verktyg som vi har till skolor. Målet är att sätta ihop ett utbildningsmaterial till fritidspedagoger och lärare.

På plats finns också representanter från pedagogavdelningen inom Fackförbundet Scen & Film för att svara på frågor och ta emot synpunkter inför den kommande sammanslagningen av Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Detta då de flesta av medlemmarna i pedagogavdelningen är dubbelanslutna till Lärarförbundet.

För de som vill blir det en gemensam middag, AW och samkväm efter dagens aktiviteter. Start kl 18.00.

SÖNDAG

Vi sammanfattar våra tankar och förtydligar vårt mål: att nå ut med dramapedagogiken till fler.