Styrelsen 2022

Ordförande

Karin Erika Johansson

Jack Dahlby 

Kassör

Mia Österhof

Ledamot

Lotta Berg

Martin Sällström

Lova Lundin

Ingrid Wirengren

Suppleant

Kicki Hammarberg

Mer om styrelsemedlemmarna

Styrelsen innehar sina poster under organisationens verksamhetsår, dvs från årsmöte – årsmöte. Årsmötet sker mellan mars-maj månad.

Kontakta oss på epost-adressen: kontakt@dramapedagogen.se

För frågor ang auktorisation: auktorisation@dramapedagogen.se

För frågor ang kassörsfrågor: kassor@dramapedagogen.se