Styrelsen 2021

Ordförande

Rose-Marie Lindfors

Kassör

Katarina Rosenback

Ledamot

Lotta Berg

Martin Sällström

Kicki Hammarberg

Gabrielle Melander

Suppleant

Jack Dahlby

Sara Möll

Mer om styrelsemedlemmarna

Styrelsen innehar sina poster under organisationens verksamhetsår, dvs från årsmöte – årsmöte. Årsmötet sker mellan mars-maj månad.

Kontakta oss på epost-adressen: kontakt@dramapedagogen.se

För frågor ang auktorisation: auktorisation@dramapedagogen.se

För frågor ang kassörsfrågor: kassor@dramapedagogen.se