Forskning

Denna del av sidan är synkad med “Skrifter” på DramaPortalen och alla länkar leder dit.
Om du vill skicka in en text till RADs hemsida och DramaPortalen så klickar du HÄR.

Tryck på titeln för mer info om texten och för att kunna ladda ned.

B-uppsatser

C-uppsatser

D-uppsatser

Masteruppsatser

Vetenskapliga artiklar

Övrigt

B-uppsatser:

“Ett ögonblick som ger utbyte” av Agneta Josephsson

“Vad spelar jokern för roll? – Om jokerns ledarskap, metoder och förhållningssätt” av Emelie Gyllander Tano och Malou Hansson

“Ska vi leka – En kvalitativ studie kring två dramapedagogers sätt att använda sig av leken” av Katarina Dieck och Helén Frosthagen

C-uppsatser:

“Det dramapedagogiska Klavertrampet: Två fokussamtal om dramapedagogisk grundsyn” av Anna Berglund och Anna-Karin Kask

“Att vilja förändra” av Sara Berg

“Dramapedagogik som metod för estetisk fostran” av Pål Christensson

“Pedagogen och Regissören – En studie om teaterlärarens roll” av Hanna Håkanson

“Normbrytande i En midsommarnattsdröm – en queerteoretisk analys av karaktären Puck” av Hanna Håkanson

“Jokern – dialogkonstnär i spelet” av Agneta Josephson

“Dramapedagogik i ett arbetsmarknadsprojekt – En etnografisk studie med ett deltagarorienterat perspektiv” av Hanna Lidström

“Från ingen idé till färdig föreställning. – Ett fokussamtal om den skapande processen” av Elisabeth Peterson och Maria Andrén

“Förstår du, Farbror Åke!? – Två fokussamtal kring Dramas väsen”av Katarina Dieck & Helen Frosthagen

“Man har varit förtryckt så länge att man inte vet vem man är: En studie av våldsutsatta kvinnors upplevelser av att arbeta med drama och självkänsla” av Julia Fries

“Dramapedagogiskt förhållningssätt – Utsagor av pedagoger i drama om ledarskap och undervisning” av Maria Peterson

“A distant mirror – Reflections of educational drama in India” av Anja Probst

“Vad är dramapedagogik egentligen? – En studie i vilka uppfattningar som finns bland lärare i grundskolan” av Susanne Marguerite Arvidsson

“Från vanmakt till vardagsmakt – om dramatisk metod som verktyg i empowermentbaserat socialt arbete” av Stina Michelson

“Den normkritiska dramapedagogen?- En undersökning om dramapedagogers uppfattningar av att arbeta normkritiskt” av Marlene Solca och Camilla Samuelsson

“Jana Sanskriti: Forumteater, en väg att skapa empowerment?” av Tiina Rokka

D-uppsatser:

“Joker och forumspelspedagog – yrkestillvaro i variation” av Agneta Josephson

“När vi är fler blir det mer roligt: En intervjustudie rörande motiv att delta i drama på sin fritid för fem barn och unga med autismspektrumstörningar” av Anna L. Johansson

“Det finns ingen highway to heaven” av Sara Berg

Masteruppsatser:

“I glipan mellan en frusen vattendroppe och ett äpples gestalt – Essä om yrkestillvaro som joker och forumspelspedagog” av Agneta Josephson

“Drama i marginalen” av Anneli Einarsson

Vetenskapliga artiklar:

Drama research in Sweden – Mapping the field av Eva Österlind

Övrigt:

“Estetiska processer i
projektform – En studie om dramapedagogikens möte med Skapande skola” 
av Elsa Szatek

“Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar inom det dramapedagogiska området” av Eva Österlind