Om raD

Vad gör raD?

  • Beviljar auktorisation och värnar om dramapedagogisk kompetens.
  • Verkar för medlemmarnas yrkesmässiga intressen bland annat i kontakt med myndigheter, organisationer, institutioner och näraliggande yrkesgrupper.
  • Stimulerar till debatt och diskussion om drama.
  • Främjar och stöder forskning inom dramaområdet.
  • Anordnar fortbildning i form av kurser och seminarier.
  • Verkar för att stödja dramapedagogutbildningen i Sverige.
  • Söker kontakt och samarbete med andra organisationer och yrkesutövare som använder drama som metod både i Sverige och internationellt.