Länkar

Utbildning:
Dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola i samarbete med Högskolan i Gävle

Dramapedagogutbildningen på Blekinge folkhögskola

Högskolan i Gävle

Nätverk:
DramaPortalen – Ett svenskt dramapedagogiskt center och community på internet 

Forumteaterföreningen

Föreningen Levande Verkstad

IDEA- International Drama/Theatre and Education

Verksamheter:
Nya pjäser för unga ensambler – Riksteatern m.flera 

Fack (många dramapedagoger är dubbelanslutna):
Lärarförbundet

Teaterförbundet