Bli medlem

Sedan 1980 har RAD auktoriserat dramapedagoger. För att kvalitetssäkra din formella kompetens på arbetsmarknaden kan du auktorisera dig via intresseföreningen RAD. Du behöver vara auktoriserad för att kunna vara medlem i RAD. Se hur du ansöker under Auktorisation. 

Som medlem i RAD får du följande fördelar:

  • Auktorisation. Att vara auktoriserad dramapedagog och medlem i RAD ger en garanti för att du som dramapedagog har en relevant utbildning -och kunskapsnivå utifrån de auktorisationskriterier RAD fastställt. Detta bör ge dig fördelar i konkurrens med andra yrkesutövare som önskar kalla sig dramapedagoger men som inte är auktoriserade. Det är därför viktigt att berätta att just du är auktoriserad.
  • Medlemsbrev. Du får Medlemsbrevet ”Några RADer” fyra ggr/år rakt i din brevlåda som håller dig uppdaterad på vad som händer inom dramapedagogikfältet. Dessa nyhetsbrev kan innehålla aktuell information om fortbildningar/utbildningar, seminarier, styrelsearbetet, boktips och annan viktig information som berör dramapedagoger i Sverige. Genom RAD blir du även uppdaterad via mailutskick och på Facebook.
  • Medlemsförmåner. Du får rabatter och förmåner på t.ex. fortbildning anordnade av RAD eller andra externa arrangörer. RAD arbetar aktivt för att skapa fler medlemsförmåner (det kan skilja i pris mellan studentmedlemmar och auktoriserade medlemmar)!
  • FTS. Du får Reducerat pris på årsavgift till FTS, Forumteaterföreningen Sverige samt som medlem reducerat pris på deras seminarier
  • Samverkan. Som dramapedagog kan det ofta bli ensamt på sin arbetsplats. Med RAD blir du del av ett kontakt forum för dramapedagoger i hela Sverige. Du har även möjlighet att medverka i självgående RAD-celler i området där du bor.
  • Gemensamt mål. Du tillhör en organisation som arbetar för att stärka dramapedagogernas yrkesroll i Sverige. Vi vill nå ut med det positiva som dramapedagogiken kan innebära för människor. Tillsammans blir vi starka. Var med du också!

RAD är en medlemsorganisation. Styrelsen består av dramapedagoger som snudd på ideellt arbetar för RAD. Alla medlemmar är alltid varmt välkomna att bidra med idéer, arbetsinsatser, projekt eller liknande!

 

Det finns tre olika medlemskap:

  • 350kr per år för vanligt medlemskap – kräver auktorisation
  • 150kr för pensionärsmedlemskap – kräver auktorisation
  • 150kr för stöd/studentmedlemskap – stödmedlem kan de bli som är studenter på de yrkesutbildningar som RAD godkänner inom kriterie A (i dagsläget dramapedagog-programmet på Västerbergs fhsk, Blekinge fhsk samt Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik drama/teater, 180 hp vid Stockholms universitet).

 Medlemskapet som betalas in gäller under innevarande kalenderår, oavsett när under året medlemsavgiften betalas in.

Om du uppfyller något av våra auktorisationskriterier alt stöd/studentmedlemskap så kan du bli medlem! För att bli medlem: betala in medlemsavgiften på BG 5246-3148             

Ange ditt namn, adress och e-postadress (får inte allt plats på inbetalningen så går det bra att skicka uppgifter till oss på mailen eller på Facebook)

Välkommen!

Frågor?  Kontakta oss via formuläret nedan

[bestwebsoft_contact_form]