Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2021

Under verksamhetsåret 2021 ska RAD styrelse självklart arbeta enligt stadgarna, men fokusera extra mycket på följande:

Auktorisera dramapedagoger samt jobba för ökat medlemsantal

Undersöka möjligheterna till fler medlemsförmåner

Jobba för att förmedla nyheter inom dramapedagogiken och kontinuerlig information om RADs verksamhet till medlemmarna, främst genom Facebooksidan, men även via mail och genom hemsidan dramapedagogen.se.

Fyra gånger under året ge ut medlemsbrevet “NågraRADer”.

Anordna 1 – 3 workshops, beroende på den rådande pandemins restriktioner och rekommendationer kan dessa workshops bli digitala, eller fysiska. 

Uppmuntra och stötta RADceller

Hålla kontakt med dramapedagogutbildningarna  Västerbergs folkhögskola, Stockholms universitet och Blekinge folkhögskola  samt Malmö Universitet.