Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020

Under verksamhetsåret 2020 ska RAD styrelse självklart arbeta enligt stadgarna, men fokusera extra mycket på följande: Auktorisera dramapedagoger samt jobba för ökat medlemsantal

Undersöka möjligheterna till fler medlemsförmåner

Jobba för att förmedla nyheter inom dramapedagogiken och kontinuerlig information om RADs verksamhet till medlemmarna, främst genom Facebooksidan, men även via mail och genom hemsidan dramapedagogen.se.

Fyra gånger under året färdigställa medlemsbrevet “NågraRADer”.

Anordna en -tre workshops, varav en ska vara medlemsdag med årsmöte.

Uppmuntra och stötta RADceller

Hålla kontakt med dramapedagogutbildningarna Högskolan i Gävle, Västerbergs folkhögskola, Stockholms universitet och Blekinge folkhögskola ( samt eventuella nya yrkes/programutbildningar) samt Malmö Universitet.