Reflektioner ”Rötter och vingar”

Reflektioner från Rötter och vingar 3 – 4 november 2021

Under två fantastiska dagar på Västerbergs folkhögskola möttes vi äntligen på riktigt igen och fick ta del av relevant forskning, spännande workshops, föreläsningar och debattsamtal.

Tack alla deltagare för att ni kom!

Här är en summering av våra reflektioner:

Frågan var: Vad tar du med dig från dagarna?

RAD har en framtid. Intressent med samkörningstankarna inom kulturen på olika nivåer.

Energi och nya kontakter. Inspiration

Sammanhang, nya tankar, gamla tankar.  Sammelsurium  

Härliga dagar. Igenkänning av personer och miljöer 

Ny energi och ny stolthet i yrkesrollen

Intressanta och inspirerande möten och samtal som både berör och väcker tankar 

Glädje styrka  kärlek

Blickar, värme, styrka, kärlek – Vi är bra! 

Stärkt identitet som dramapedagog

Yrkesstolthet

Spännande möten

Intresse för forskning 

Gemenskap

Grünbaum !!!

Bra att det fanns tid för samtal, fika och möten 

Gemenskap

Bra att hålla ihop grupperna så man hann lära känna varann. Kunde kanske bytt dag 2?

Berättarpepp

Vad mycket man har glömt .. Vad mycket puttrar upp !

Gemenskap inkludering. Berikande föreläsningar 

Glädje

Energi och lust 

Alla härliga möten och inspirerande workshops 

Möten i form och innehåll 

Bra men också läskiga tankar från panelsamtalet. 

Andra reflektioner  

Så roligt att alla gästpedagoger och lärare ville komma! 

Definition behöver inte innebära begränsning 

Vad händer med åk 2 uppsatserna? Hur kan de spridas? 

Beprövad erfarenhet – hur får vi in den vetenskapliga teorin? Akademiskt skrivande!

Form innehåll – skönhet styrka – Behöver de slipas? 

Vår interna kultur är något att vara stolta över. 

/

Hälsningar Kicki