Styrelsen 2021

Rose-Marie Lindfors – ordförande

Bor i Skellefteå, arbetar internationellt.
Vill med mitt engagemang i RAD bland annat medverka till att den drampedagogiska kompetensen synliggörs samt vara aktiv i nätverkande sammanhang.
rose-marie.nu

Katarina Rosenback – kassör

Bor i Stockholm och arbetar som både dramapedagog och scenkonstproducent.

Är invald som kassör i RAD och har stor kunskap om medverkande i projekt och ett ekonomiskt projekttänk. Jag vill lyfta allas erfarenheter till innovativa idéer och möjligheter där dramapedagogiken stärks, synliggörs och står i centrum.

KarinErika Johansson – ledamot

Dramapedagog, danslärare mm. Bor i Stjärnsund i Dalarna, arbetar på Dramapedagogutbildningen på Västerberg.

Kicki Hammarberg – ledamot

Bor i Stockholm, arbetar för närvarande i grundsärskolan som klasslärare.
Utbildad dramapedagog vid Västerbergs folkhögskola, samt drama C i Gävle. Har en examen i Mänskliga rättigheter och är barn- och tonårsyogalärare.

Jag jobbade i Kulturskolan Stockholm i 17 år, men sa upp mig för två år sedan för att för att ge mig själv chansen att jobba mer med dramapedagogik inom estetiska läroprocesser, samt med fortbildning för lärare och förskolelärare samt med mitt nyvunna intresse: barn- och tonårsyoga.
Jag engagerade mig i RAD eftersom jag vill lyfta den ständigt aktuella frågan: Varför är dramapedagogik viktigt?
Jag är ledamot i RAD sedan 2020 och har delat ansvar för sociala medier, internationella kontakter och kontakt med dramapedagogutbildningarna.

Martin Sällström – ledamot

Jag har jobbat som dramapedagog i snart sju år och stortrivs i mitt yrke. Innan jag blev dramapedagog så utbildade jag mig till lärare för låg -och mellanstadielärare. Jag tyckte mycket om det med men jag upplevde att något fattades, ett sätt att lära ut kunskap mer kreativt. Jag utbildade mig till dramapedagog på Västerbergs folkhögskola.

Jag har jobbat med drama och teater innan jag blev utbildad dramapedagog med diverse olika amatörteatrar samt projekt och det var genom en teaterkurs jag höll i som jag blev övertygad om att dramapedagogik var något för mig.
Jag bor i Skoghall, som ligger straxt söder om Karlstad i Värmland.
Min dröm är att nå ut till så många som möjligt med dramapedagogik och dess många möjligheter. Detta hoppas jag kunna göra genom att vara mer aktiv i RAD men också genom att skapa tillfällen med människor runtomkring i Sverige.

Är en del av gruppen som har hand om web och sociala medier.

Sara Möll – suppleant

Jag heter Sara. Mitt intresse för mina medmänniskor har bidragit till att jag är dramapedagog och socionom i botten. Vidare blev jag klar med min utbildning som dramapedagog vårterminen 2020. Kultur är för mig en självklar del i ett samhälle då det kan ge känslan av mening och sammanhang. Jag är suppleant i RAD och har delat ansvar gällande skriften några RADer. Vid frågor kring skriften eller förslag på vad den skulle kunna ta upp inför kommande utgivningar, så får du gärna höra av dig till mig.

Gabrielle Melander – suppleant

Dramapedagog och folkhögskollärare. Jag bor i Gävle och arbetar sedan 8 år på Västerbergs folkhögskola, just nu på dramapedagogutbildningen, lärarassistentutbildningen och med svenska som andra språk. Ingår i gruppen som har hand om webbsida och sociala medier samt gruppen som arbetar med workshop.

Jack Dahlby – suppleant

Utbildad dramapedagog på Västerbergs folkhögskola och har läst lärarutbildning i svenska/sva. Precis avslutat drama C på Stockholms universitet. Jobbar för närvarande på teaterinriktningen på ett gymnasie i Stockholm. I RAD har jag ansvar för några RADer och för kontakt med utbildningarna.