STOPPmöte den 5 november

På RAD-helgen den 25-26 september fick deltagarna, förutom att bli inspirerade av Åsa Backéus och Ingrid Wirengren arbete, ägna mycket tid åt att samtala och lägga upp strategier om hur dramapedagogiken kan bli mer synlig i samhället.

Vi byggde vidare på de två digitala STOPP-möten vi haft för medlemmar under det senaste halvåret. Dessa möten har utmynnat i en åtgärdslista, en checklista och nu också 3 arbetsgrupper.

Praktiska resultat har redan åstadkommits, bl a har Dramapedagogikens dag den 30 september initierats, det har utarbetat en checklista för vad du som enskild pedagog kan göra för att sprida kunskap om dramapedagogik, det har startat instagramkonton, kommit en ny webbredaktör osv. Checklistan kommer att finnas i nästa Några RADer, och kommer också mejlas ut.

Den 5 november kl 18.30-19.30 kommer vi att ha en digital träff och återkoppla hur arbetet har gått i de 3 olika arbetsgrupperna:

  • Evenemang
  • Broschyr
  • Hemsida och soc medier

Du är varmt välkommen även om du inte varit med på några tidigare möten.

Länk till mötet är: 

https://us06web.zoom.us/j/84851420241

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *