Studera till dramapedagog

Bli dramapedagog genom en kandidatexamen i ”De estetiska ämnenas didaktik”. Sök till fristående kurser med inriktning mot drama/teater och bygg ihop en examen som ger medlemskap till Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger (RAD).

Till hösten 2021 kan du söka till kurserna: Drama med didaktisk inriktning 30 hp (grundkurs) https://www.su.se/sok-kurser-och-program/hvdk01-1.538312

Ämnesdidaktisk forskning – fördjupning 15 hp (fördjupningskurs)https://www.su.se/sok-kurser-och-program/hvdt03-1.412616

Du hittar även två delkurser inom Drama med didaktisk inriktning som kan läsas som fristående kurser: Introduktion till drama med didaktisk inriktning 7,5 hp och Drama som verktyg för förändring – Forumspel, 7,5 hp.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du ansöka om behörighet genom reell kompetens, det gör du i samband med din ansökan senast den 15 april.

Mer om reell kompetens: https://www.su.se/…/beh%C3%B6righet-genom-reell…

Läs mer om hur du får en kandidatexamen i De estetiska ämnens didaktik här: https://www.su.se/…/de-estetiska-%C3%A4mnenas-didaktik…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *