IDEA Conference in Reykjavík, capital of Iceland

Welcome to the 9th conference of IDEA (International Drama Education Association) DRAMA 4ALL. Drama for tall and small.

Celebrating drama in a changing world that will be held in Reykjavík, the capital of Iceland, the 4th – 8th of July 2022.

We welcome all drama educators, cultural workers, theatre artists, researchers, teachers and students from all over the world to this common arena for inspiration and development.

It is hosted by FLISS (The Icelandic Drama in Education Association) and the University of Iceland, School of Education (UI).

https://ideaiceland.com/

IDEA Congress

Dear IDEA members,

Call for workshops and papers for the IDEA worldwide Congress ends on the 15th of January! Hurry up and submit your proposals!

We are looking forward to meeting the international drama/theatre in education community within and outside IDEA at the 9th IDEA World Congress in Reykjavik, Iceland July 4th-8th 2022.

We welcome all drama/theatre educators, cultural workers, theatre artists, researchers, teachers and students from all over the world to this common arena for inspiration and development.

For more information about the Congress and the call for papers and workshops, please visit the IDEA World Congress website: https://ideaiceland.com/

With best,

Borisav Matić

IDEA Administrator

E-mail: ad.ideadrama@gmail.com

Website: https://www.ideadrama.org/

Välkomna till Rötter och vingar!  

RAD 40+1 år

3 – 4 November får vi umgås.  Ankomst på onsdagen kl.: 11-12.  Vi påminner om att Västerbergs folkhögskola alkoholfri. Rökning sker vid anvisad plats. 

Välkomstlunch  serveras i matsalen kl: 12.00

Kl. 13-14.30 Workshop 1 och 2 

 

Grupp A / Grupp B 

14.30 Fika 

Kl. 15.15-16.45 Workshop 1 och 2 

Grupp B / Grupp A 

18.00 Middag-19.00 

19.00  Kent Hägglund har ordet. En presentation om dramapedagogik. 

19.45 Panelsamtal Gabrielle Melander modererar ett spännande samtal om dramapedagogikens kärna. 

21.00 Öppen Scen – Vickning 

Dag 2

7.30- 8.30 Frukost 

Kl. 9.00-10.30 Workshop 3 och 4 

Grupp A / Grupp B 

10.30-11.00 Fika 

Kl. 11.10-12.40 Workshop 3 och 4 

Grupp B / Grupp A 

12.45 Lunch och tårtkalas 

Workshop 1: Anita Grünbaum  

Smala rötter och starka – en workshop om inspiration 

Workshop 2: Sofia Cedervall    

Dramapedagogens hantverkskunnande och praxisgemenskap. En föreläsning om vad som kännetecknar yrkeskunnande, kultur och tradition hos en unik profession i skärningspunkten mellan konst och pedagogik.  

Workshop 3 : Rose-Marie Lindfors 

Folksagor & Livsberättelser – konstnärligt möte mellan då och nu Ett Berättar-Lab där du får undersöka och experimentera kring hur en gammal folksaga kan väcka egna minnen vid liv. Hur dåtid och nutid kan mötas och ”gifta sig” med varann och bli en helt ny berättelse. Du får prova på verktyg som jag använder när jag utbildar i muntligt berättande.  

Workshop 4 : Jack Dahlby 

Härskartekniker, motstrategier och bekräftar tekniker i praktik och teori. Genomgång av Berit Ås fem härskartekniker med motstrategier och bekräftartekniker. Fakta blandas med praktiska övningar. Användbart för att arbeta person- eller gruppstärkande, eller som introduktion till forumspel.  

Vi tackar…. 

Elin Callmer för illustrationer  

Västerberg folkhögskola för gästfriheten 

RAD för innehållsrika 40+1 år 

Och alla RAD medlemmar genom tiderna 

RÖTTER OCH VINGAR!

ÄNTLIGEN KAN VI SES!

RAD-träff på Västerbergs folkhögskolaRAD i samarbete med Västerbergs folkhögskola bjuder in till workshops, dramapedagogiska samtal för att fira RAD 40+1 år.

Evenemanget firar RADs 40 årsdag (ett år senare) och passar på att ta farväl av dramahuset i Storvik som ska bytas ut.

Fokus är dramapedagogikens rötter och vingar – var kommer vi från och vilka höjder är vi på väg mot?

Programmet innehåller bland annat:

Programmet innehåller bland annat:
Sofia Cedervall: Dramapedagogens hantverkskunnande och praxisgemenskap.
En föreläsning om vad som kännetecknar yrkeskunnande, kultur och tradition hos en unik profession i skärningspunkten mellan konst och pedagogik.

Anita Grünbaum som har sått många frön …

Rose-Marie Lindfors Nordiskt Berättarcentrum och RAD ordförande med Folksagor & Livsberättelser – konstnärligt möte mellan då och nu. Ett Berättar-Lab där du får undersöka och experimentera kring hur en gammal folksaga kan väcka egna minnen vid liv. Hur dåtid och nutid kan mötas och ”gifta sig” med varann och bli en helt ny berättelse.

Jack Dahlby från Fryshuset, styrelseledamot i RAD: om härskartekniker.
Panelsamtal med de som var då och nu.

Öppen scen.

Pris: 350 kronor

Evenemanget är exklusivt för RADs medlemmar.

Programmet pågår från 12.00 den 3 november till 14.00 den 4 november.

I den subventionerade avgiften ingår även mat och det kommer serveras vegetarisk kost. Skriv i er mailanmälan nedan om ni har några allergier eller alternativa kostpreferenser.

Begränsat antal platser för boende finns också i form av enkelrum och dubbelrum hos Västerbergs folkhögskola (extra avgift tillkommer).

Boende på Västerberg bokas via Lotta Hedström. Tel. 070-351 24 67. E-post: ann-charlotte.hedstrom@regiongavleborg.se

Mer detaljerat program presenteras löpande och i evenemanget på facebook.

Anmälan görs här: anmalan@dramapedagogen.se

Anmälan görs här: anmalan@dramapedagogen.se.

OBS Sista anmälningsdag 19 oktober

Skriv “Rötter och Vingar” som ämne.

Faktureringen sker via e-post efter ni har gjort er anmälan. Din plats bekräftas via E-post när inbetalning är gjord.

Hoppas vi ses!

Drama C Stockholms Universitet

Hej hopp allihopa! Vi fortsätter att navigera oss igenom denna pandemi, med hoppet om att vi så småningom ska kunna träffas och utöva drama tillsammans igen.

Vi vill göra en snabb påminnelse om årsmötet nu på lördag den 27:de kl 14:00 över zoom.

Här kommer information från Stockholms Universitet om möjligheten till att studera ett tredje påbyggnadsår i drama: Det motsvarar 15hp och innehåller fördjupning av ämnesdidaktisk forskning och skrivande av uppsats.

Sök senast 15/4!

9th World Congress of IDEA – news

Dear members and friends of IDEA, 

We are pleased to announce that we are now launching the process of organizing the SIGs (Special Interest Groups) for the 9th World Congress of IDEA, which will take place in Reykjavik, Iceland, between 4th-8th of July, 2022.

The general aim of the SIGs is to provide a forum where participants can meet colleagues and discuss the theory and practical aspects of interest within drama and theatre and education. The SIGs’ spaces are also a way to structure the Congress’s Academic and Pedagogic Program and to guarantee the continuity of IDEA’s research and project development between its world congresses.
SIG coordinators are therefore – experts in their area of specialization and motivated communicators. We would like to invite you to recommend people you have worked with who you think would be suitable for this role.

We have added to the numbers of the SIGs from IDEA’s last congresses and included new questions related to the theme of IDEA 2022 – Drama for all, tall and small. Celebrating drama in a changing world.  At the moment, there are eleven SIGs focussed on Drama/Theatre/Arts Education:

1. Drama and theatre in a multicultural world
2. Children: Drama and theatre in primary education
3. Youth: Drama and theatre in secondary education
4. Drama and theatre with elderly people – third age
5. Teacher Training in drama and theatre
6. Drama and theatre -with people with special needs
 7. Drama and theatre in health and welfare
8. Gender issues in drama and theatre education
9. Theatre for community development
10. Drama in second language teaching and learning
11. Drama and theatre in Science, Technology and New Media.

Each one of the SIGs will have two coordinators and places for up to 50 participants, depending on how many people are attending the congress.

We would like to guarantee that the coordinators are academic researchers or practitioners in drama, theatre/art education with publications and/or projects recognized by his or her community. The coordination of each SIG group will:
• Recommend experts
• Organize one International Seminar on his/her field towards IDEA 2022.

Please send us your recommendations of educators in universities, schools, communities, or social movements, who could be SIG coordinators by the 23rd of August, 2021 by e-mail: ideaiceland2022@hi.is.

We will need their name, email address, area of specialization and, if possible, their reference website. Thank you for your attention and we are ready to answer any questions that you may have.

Sincerely, 
Ása Helga Ragnarsdóttir and Rannveig Björk Thorkelsdóttir
Directors of the IDEA 2022 Academic and Pedagogic Program
Members of the IDEA 2022 Organizing Committee

Studera till dramapedagog

Bli dramapedagog genom en kandidatexamen i ”De estetiska ämnenas didaktik”. Sök till fristående kurser med inriktning mot drama/teater och bygg ihop en examen som ger medlemskap till Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger (RAD).

Till hösten 2021 kan du söka till kurserna: Drama med didaktisk inriktning 30 hp (grundkurs) https://www.su.se/sok-kurser-och-program/hvdk01-1.538312

Ämnesdidaktisk forskning – fördjupning 15 hp (fördjupningskurs)https://www.su.se/sok-kurser-och-program/hvdt03-1.412616

Du hittar även två delkurser inom Drama med didaktisk inriktning som kan läsas som fristående kurser: Introduktion till drama med didaktisk inriktning 7,5 hp och Drama som verktyg för förändring – Forumspel, 7,5 hp.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du ansöka om behörighet genom reell kompetens, det gör du i samband med din ansökan senast den 15 april.

Mer om reell kompetens: https://www.su.se/…/beh%C3%B6righet-genom-reell…

Läs mer om hur du får en kandidatexamen i De estetiska ämnens didaktik här: https://www.su.se/…/de-estetiska-%C3%A4mnenas-didaktik…

Sommarkurs i Processdrama – Drama som verktyg i undervisningen på Stockholms Universitet.

Är du intresserad av dramapedagogiska metoder i undervisning? Den här kursen riktar sig till verksamma och blivande lärare och pedagoger som är i behov av en gestaltande metod till sin pedagogiska verksamhet.

Lärare är Eva Hallgren.

Kursen behöver sökas senast den 15/3. Sök nu! 

Länk till kurshemsidan och ansökan:

https://www.su.se/sok-kurser-och-program/hvdrf3-1.413284?semester=ST21&eventcode=77048