Dags att söka dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola

I höst startar utbildningen på plats på Västerbergs folkhögskola. Det är en unik utbildning som ger deltagarna gedigna kunskaper och förmåga att använda dramapedagogiska verktyg i sitt yrkesliv. Tipsa gärna och dela i dina kontaktnät. https://www.regiongavleborg.se/folkhogskolor/vasterberg/utbildningar/dramapedagogutbildning/

Platser kvar på Västerbergskursen ””Regi, rörelse och koreografi”

Till hösten börjar en ny kurs på Västerberg. Kursen fokuserar på regi, koreografi samt att skapa medvetenhet kring rörelsen i scenrummet. Detta är fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och ledare. Länk: https://www.regiongavleborg.se/folkhogskolor/vasterberg/Utbildningar/regi-rorelse-och-koreografi/