Studera till dramapedagog

Bli dramapedagog genom en kandidatexamen i ”De estetiska ämnenas didaktik”. Sök till fristående kurser med inriktning mot drama/teater och bygg ihop en examen som ger medlemskap till Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger (RAD).

Till hösten 2021 kan du söka till kurserna: Drama med didaktisk inriktning 30 hp (grundkurs) https://www.su.se/sok-kurser-och-program/hvdk01-1.538312

Ämnesdidaktisk forskning – fördjupning 15 hp (fördjupningskurs)https://www.su.se/sok-kurser-och-program/hvdt03-1.412616

Du hittar även två delkurser inom Drama med didaktisk inriktning som kan läsas som fristående kurser: Introduktion till drama med didaktisk inriktning 7,5 hp och Drama som verktyg för förändring – Forumspel, 7,5 hp.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du ansöka om behörighet genom reell kompetens, det gör du i samband med din ansökan senast den 15 april.

Mer om reell kompetens: https://www.su.se/…/beh%C3%B6righet-genom-reell…

Läs mer om hur du får en kandidatexamen i De estetiska ämnens didaktik här: https://www.su.se/…/de-estetiska-%C3%A4mnenas-didaktik…

Sommarkurs i Processdrama – Drama som verktyg i undervisningen på Stockholms Universitet.

Är du intresserad av dramapedagogiska metoder i undervisning? Den här kursen riktar sig till verksamma och blivande lärare och pedagoger som är i behov av en gestaltande metod till sin pedagogiska verksamhet.

Lärare är Eva Hallgren.

Kursen behöver sökas senast den 15/3. Sök nu! 

Länk till kurshemsidan och ansökan:

https://www.su.se/sok-kurser-och-program/hvdrf3-1.413284?semester=ST21&eventcode=77048

Påminnelse om Årsmöte

Årsmötet för Riksorganisationen för auktoriserade dramapedagoger hålls LÖRDAGEN DEN 27 MARS klockan 14.00 och med tanke på rådande läge hålls mötet online via Zoom. Du som medlem är välkommen att delta, vi behöver din anmälan senast den 19:e mars.

Skriv ditt namn och den mailadress du kommer använda på mötet till: kontakt@dramapedogen.se Årsmöteshandlingar kommer per mail senast två veckor innan mötet, i det mailet kommer även länken till mötet på Zoom.

Observera att det endast är betalande medlemmar som har rösträtt så passa på att betala in medlemsavgiften på BG 5246-3148. Vi ses!

IDEA i Österrike bjuder in till digital Drama- och teaterkonferens den 26-27 mars

Läs mer i IDEAs inbjudan nedan för info om kostnad och anmälan.

Dear friends & friends in future!We would like to invite you to the ”short version” of DRAMA / THEATRE in EDUCATION Conference. As you know the six-days-conference cannot take place because personal meetings are not possible. So we intended to have a short digital version to show you a little bit of the activities we planned.It would be a pleasure to meet you, the program is varied and interesting. We decided to have an ”as usual”-six-days-Conference in April 2022. Save the date!

HOW TO PARTICIPATE? Please register at http://oebvtheater.at/connact-now/ In the moment you find the program here: www.idea-austria.org/ Look at the BLOG https://blog.idea-austria.org/…/drama-in-education…/ We will send you an invoice. We think that € 20,- will be a contribution that will find your approval.We hope to send you the registration LINK for the workshops soon. Please do not forget that the workshops have limited number of participants.If there is anything we should know please do not hesitate to contact us.We are very happy to make that conference happen.Regards, NCOC & TEAM IDEA AUSTRIAIDEA AUSTRIA https://idea-austria.org/International Drama / Theatre and Education Association

Inbjudan till RAD’s årsmöte 2021

Årsmötet för Riksorganisationen för auktoriserade dramapedagoger hålls LÖRDAGEN DEN 27 MARS klockan 14.00 och med tanke på rådande läge hålls mötet online via Zoom. Du som medlem är välkommen att delta, vi behöver din anmälan senast den 19:e mars.

Skriv ditt namn och den mailadress du kommer använda på mötet till: kontakt@dramapedogen.se Årsmöteshandlingar kommer per mail senast två veckor innan mötet, i det mailet kommer även länken till mötet på Zoom.

Observera att det endast är betalande medlemmar som har rösträtt så passa på att betala in medlemsavgiften på BG 5246-3148. Vi ses!

Info från valberedningen: Vi i valberedningen letar efter en ny kassör samt ordförande som kan ta över vid årsmötet nu i mars! RAD har bland annat som uppgift att:*motta och behandla auktorisationsansökningar.* erbjuda medlemmar workshops.* arbeta med medlemsbladet Några RADer. Som ordförande står du som firmatecknare samt ansvarar för att kalla till möten. Kassörens uppgift är att sköta ekonomin, rapportera till auktorisationsansvarig när godkända ansökningar är betalade samt står som firmatecknare.Känner du att detta låter som något som passar dig?! Kontakta då valberedningen via:dramapedagogen_jessika@outlook.comFöreningens framtid ser dyster ut om dessa platser inte blir tillsatta! Vänligen valberedningen!

Hälsning från valberedningen

Hej RAD’s medlemmar! 
Vi i valberedningen letar efter en ny kassör samt ordförande som kan ta över vid årsmötet nu i mars! 

RAD har bland annat som uppgift att:
*motta och behandla auktorisationsansökningar.
* erbjuda medlemmar workshops.
* arbeta med medlemsbladet Några RADer.

Som ordförande står du som firmatecknare samt ansvarar för att kalla till möten.

Kassörens uppgift är att sköta ekonomin, rapportera till auktorisationsansvarig när godkända ansökningar är betalade samt står som firmatecknare.

Känner du att detta låter som något som passar dig?!
Kontakta då valberedningen via:
dramapedagogen_jessika@outlook.com

Föreningens framtid ser dyster ut om dessa platser inte blir tillsatta! 

Vänligen valberedningen! 

Dramakonferens 9 januari på Zoom

Här kommer ett tips om en spännande nordisk dramakonferens som anordnas via den nordiska tidskriften DRAMA. Kort framförhållning – redan nästa lördag – men härligt kicka igång året med kollegiala samtal! Lördag 9/1 kl. 12-15 på Zoom. Anmälan sker via följande länk: https://dramaogteater.no/nordic-drama-conference-2021/Temat för konferensen är drama och teater i utbildningssystemet, varför dessa fortfarande är marginaliserade och vad vi kan göra åt det? Roligt om vi kan bli en liten ”delegation” från Sverige som deltar. Anneli Einarsson från Malmö universitet kommer att vara huvudtalare i panelsamtalet och sedan blir det diskussion i mindre grupper. Tipsa gärna någon dramakollega som ni tror kan vara intresserad av ämnet. Diskussionen kommer att dokumenteras och återges i kommande nummer av DRAMA.