”Gestaltande möten” till skolministern

Detta har gått iväg till skolministern. Hon hade inte tid att träffa oss men hon bad om en bok 🙂

Till

Lotta Edholm

Skolminister

Gestaltande möten: Dramapedagogisk praktik i Sverige.

Skolan står idag inför många utmaningar. Hur kan vi i skolan göra kunskap mer begriplig, nära och relevant för eleverna? Hur kan vi i skolan arbeta med värdegrund och inkludering och hur kan elever motiveras till ett livslångt lärande?

Riksförbundet Auktoriserade Dramapedagoger har nyligen gett ut boken Gestaltande möten: Dramapedagogisk praktik i Sverige. I åtta texter från vitt skilda verksamheter över hela landet, beskriver dramapedagoger hur de arbetar med gruppetablering, språkutveckling, demokratiarbete, kompetensutveckling med mera. 

I boken lyfts mångfaldens betydelse för samhället, samt kulturens roll i bildningen. Med gestaltning, fantasi, kreativitet och ett utforskande förhållningssätt erbjuder dramapedagogiken verktyg för möte, både med andra och oss själva. Dramapedagogikens verktyg behövs i skolans värld!

Vi önskar besöka skolminister Lotta Edström, överlämna en bok samt tala om vikten av att använda dramapedagogik i skolan.

/ styrelsen RAD

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *