RAD söker nya styrelsemedlemmar!

Nytt år och nya möjligheter!

RAD söker nya styrelsemedlemmar inför kommande årsmöte.

Om du är auktoriserad dramapedagog och vill hjälpa dramapedagoger runtomkring i landet. Sprida information om var bra utbildningar och workshops finns. Vill du driva frågan om varför och hur dramapedagogik är viktigt. Publicera och tipsa om ny litteratur och avhandlingar. Skapa sammanhang och meningar för RADs medlemmar. Organisera workshops och föreläsningar med syfte att stärka dramapedagogers yrkesstatus genom att skapa nätverk och sprida kunskap om yrket samt auktorisera dramapedagoger.

Hör av dig till kontakt@dramapedagogen.se om du är intresserad. Skriv ”Styrelsemedlem” i ämnet för ditt meddelande.

IDEA Conference in Reykjavík, capital of Iceland

Welcome to the 9th conference of IDEA (International Drama Education Association) DRAMA 4ALL. Drama for tall and small.

Celebrating drama in a changing world that will be held in Reykjavík, the capital of Iceland, the 4th – 8th of July 2022.

We welcome all drama educators, cultural workers, theatre artists, researchers, teachers and students from all over the world to this common arena for inspiration and development.

It is hosted by FLISS (The Icelandic Drama in Education Association) and the University of Iceland, School of Education (UI).

https://ideaiceland.com/

IDEA Congress

Dear IDEA members,

Call for workshops and papers for the IDEA worldwide Congress ends on the 15th of January! Hurry up and submit your proposals!

We are looking forward to meeting the international drama/theatre in education community within and outside IDEA at the 9th IDEA World Congress in Reykjavik, Iceland July 4th-8th 2022.

We welcome all drama/theatre educators, cultural workers, theatre artists, researchers, teachers and students from all over the world to this common arena for inspiration and development.

For more information about the Congress and the call for papers and workshops, please visit the IDEA World Congress website: https://ideaiceland.com/

With best,

Borisav Matić

IDEA Administrator

E-mail: ad.ideadrama@gmail.com

Website: https://www.ideadrama.org/