Adressändring

Om du flyttar eller byter bostad så behöver du göra en adressändring hos oss. Dels för att vi skall kunna kontakta dig men också så att du som RAD-ansluten fortsätter att få tidskriften “Drama Forum”.

Adressändring görs genom att maila dina nya uppgifter med ämnet “Adressändring” till följande adress:

kontakt@dramapedagogen.se

Detta mail skickas automatiskt vidare till två personer. Ett till RADs styrelse och ett till den ansvariga utgivaren för tidskriften.