Drama C Stockholms Universitet

Hej hopp allihopa! Vi fortsätter att navigera oss igenom denna pandemi, med hoppet om att vi så småningom ska kunna träffas och utöva drama tillsammans igen.

Vi vill göra en snabb påminnelse om årsmötet nu på lördag den 27:de kl 14:00 över zoom.

Här kommer information från Stockholms Universitet om möjligheten till att studera ett tredje påbyggnadsår i drama: Det motsvarar 15hp och innehåller fördjupning av ämnesdidaktisk forskning och skrivande av uppsats.

Sök senast 15/4!

9th World Congress of IDEA – news

Dear members and friends of IDEA, 

We are pleased to announce that we are now launching the process of organizing the SIGs (Special Interest Groups) for the 9th World Congress of IDEA, which will take place in Reykjavik, Iceland, between 4th-8th of July, 2022.

The general aim of the SIGs is to provide a forum where participants can meet colleagues and discuss the theory and practical aspects of interest within drama and theatre and education. The SIGs’ spaces are also a way to structure the Congress’s Academic and Pedagogic Program and to guarantee the continuity of IDEA’s research and project development between its world congresses.
SIG coordinators are therefore – experts in their area of specialization and motivated communicators. We would like to invite you to recommend people you have worked with who you think would be suitable for this role.

We have added to the numbers of the SIGs from IDEA’s last congresses and included new questions related to the theme of IDEA 2022 – Drama for all, tall and small. Celebrating drama in a changing world.  At the moment, there are eleven SIGs focussed on Drama/Theatre/Arts Education:

1. Drama and theatre in a multicultural world
2. Children: Drama and theatre in primary education
3. Youth: Drama and theatre in secondary education
4. Drama and theatre with elderly people – third age
5. Teacher Training in drama and theatre
6. Drama and theatre -with people with special needs
 7. Drama and theatre in health and welfare
8. Gender issues in drama and theatre education
9. Theatre for community development
10. Drama in second language teaching and learning
11. Drama and theatre in Science, Technology and New Media.

Each one of the SIGs will have two coordinators and places for up to 50 participants, depending on how many people are attending the congress.

We would like to guarantee that the coordinators are academic researchers or practitioners in drama, theatre/art education with publications and/or projects recognized by his or her community. The coordination of each SIG group will:
• Recommend experts
• Organize one International Seminar on his/her field towards IDEA 2022.

Please send us your recommendations of educators in universities, schools, communities, or social movements, who could be SIG coordinators by the 23rd of August, 2021 by e-mail: ideaiceland2022@hi.is.

We will need their name, email address, area of specialization and, if possible, their reference website. Thank you for your attention and we are ready to answer any questions that you may have.

Sincerely, 
Ása Helga Ragnarsdóttir and Rannveig Björk Thorkelsdóttir
Directors of the IDEA 2022 Academic and Pedagogic Program
Members of the IDEA 2022 Organizing Committee

Studera till dramapedagog

Bli dramapedagog genom en kandidatexamen i ”De estetiska ämnenas didaktik”. Sök till fristående kurser med inriktning mot drama/teater och bygg ihop en examen som ger medlemskap till Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger (RAD).

Till hösten 2021 kan du söka till kurserna: Drama med didaktisk inriktning 30 hp (grundkurs) https://www.su.se/sok-kurser-och-program/hvdk01-1.538312

Ämnesdidaktisk forskning – fördjupning 15 hp (fördjupningskurs)https://www.su.se/sok-kurser-och-program/hvdt03-1.412616

Du hittar även två delkurser inom Drama med didaktisk inriktning som kan läsas som fristående kurser: Introduktion till drama med didaktisk inriktning 7,5 hp och Drama som verktyg för förändring – Forumspel, 7,5 hp.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du ansöka om behörighet genom reell kompetens, det gör du i samband med din ansökan senast den 15 april.

Mer om reell kompetens: https://www.su.se/…/beh%C3%B6righet-genom-reell…

Läs mer om hur du får en kandidatexamen i De estetiska ämnens didaktik här: https://www.su.se/…/de-estetiska-%C3%A4mnenas-didaktik…

Sommarkurs i Processdrama – Drama som verktyg i undervisningen på Stockholms Universitet.

Är du intresserad av dramapedagogiska metoder i undervisning? Den här kursen riktar sig till verksamma och blivande lärare och pedagoger som är i behov av en gestaltande metod till sin pedagogiska verksamhet.

Lärare är Eva Hallgren.

Kursen behöver sökas senast den 15/3. Sök nu! 

Länk till kurshemsidan och ansökan:

https://www.su.se/sok-kurser-och-program/hvdrf3-1.413284?semester=ST21&eventcode=77048

Påminnelse om Årsmöte

Årsmötet för Riksorganisationen för auktoriserade dramapedagoger hålls LÖRDAGEN DEN 27 MARS klockan 14.00 och med tanke på rådande läge hålls mötet online via Zoom. Du som medlem är välkommen att delta, vi behöver din anmälan senast den 19:e mars.

Skriv ditt namn och den mailadress du kommer använda på mötet till: kontakt@dramapedogen.se Årsmöteshandlingar kommer per mail senast två veckor innan mötet, i det mailet kommer även länken till mötet på Zoom.

Observera att det endast är betalande medlemmar som har rösträtt så passa på att betala in medlemsavgiften på BG 5246-3148. Vi ses!