Verksamhetsplan 2017

Under verksamhetsåret 2017 ska RADs styrelse självklart arbeta enligt stadgarna, men fokusera extra mycket på följande:

 

 

• Auktorisera dramapedagoger samt jobba för ökat medlemsantal

• Undersöka möjligheterna till fler medlemsförmåner

• Jobba för att förmedla nyheter inom dramapedagogiken och kontinuerlig information om RADs verksamhet till medlemmarna genom hemsidan dramapedagogen.se och Facebook-sidan. Fyra gånger per år sammanställa/ge ut/utvärdera medlemsbrevet “Några RADer”.

• Anordna en-tre workshops för medlemmarna, varav en ska vara medlemsdag med årsmöte.

• Uppmuntra och stötta RAD-celler

• Hålla kontakt med dramapedagogutbildningarna Högskolan i Gävle, Västerbergs folkhögskola. stockholms uni och Blekinge folkhögskola (samt eventuella nya yrkes/programutbildningar).

• Ta aktiv del i planeringen inför drama Boreale 2018 i Sverige