Verksamhetsplan 2016

Under verksamhetsåret 2016 ska RADs styrelse:

 • Auktorisera dramapedagoger samt jobba för att arbetsmarknaden blir medveten/får kunskap om auktorisationens värde
 • Verka för att dramapedagogernas olika fackförbund jobbar för medlemmarnas frågor
 • Hålla kontakt med dramapedagogutbildningarna Högskolan i Gävle, Västerbergs folkhögskola och Blekinge folkhögskola (samt eventuella nya yrkes/programutbildningar). Att anordna stormöte med drama utbildningarna  
 • Förbereda och planera för övergången från tryckta DramaFORUM till nya varianter av information/inspirtionskanaler och medlemsförmåner
 • Se över RADs nuvarande medlemshantering
 • Jobba för att drama/teater ska bli ett ämne i skolan
 • Jobba för att förmedla nyheter inom dramapedagogiken och kontinuerlig information om RADs verksamhet till medlemmarna genom nyhetsbrev, hemsidan dramapedagogen.se och Facebook-grupp.
 • Verka för att medlemmarna engagerar sig för dramapedagogiken genom att bl.a. dela information på Facebook och samverka med varandra i RAD-celler.
 • Hålla oss uppdaterade om dramapedagogiken internationellt genom att hålla kontakt med IDEA och Drama Boreale, samt vara delaktiga i planeringen inför drama Boreale 2018 I Sverige
 • Vara med och medarrangera inspirationshelgen Skapande möte.
 • Anordna medlemsdag med årsmöte för medlemmarna.