Bli medlem

Sedan 1980 har RAD auktoriserat dramapedagoger. För att kvalitetssäkra din formella kompetens på arbetsmarknaden kan du auktorisera dig via intresseföreningen RAD. Du behöver vara auktoriserad för att kunna vara medlem i RAD. Se hur du ansöker under Auktorisation. 

Som medlem i RAD betalar du 350 kr per år och får följande fördelar

  • Auktorisation. Att vara auktoriserad dramapedagog och medlem i RAD ger en garanti för att du som dramapedagog har rätt kompetens, d.v.s. en relevant utbildning och kunskapsnivå utifrån de auktorisationskriterier RAD fastställt. Vilket bör ge dig fördelar i konkurrens med andra yrkesutövare som önskar kalla sig dramapedagoger men som inte är auktoriserade. Det är därför viktigt att berätta att just du är auktoriserad.
  • Uppdaterad. Du får Nyhetsbrevet Några RADer hem i brevlådan 4 ggr/år. Där håller du dig uppdaterad på vad som händer inom dramapedagogikfältet. Dessa nyhetsbrev innehåller aktuell information om fortbildningar/utbildningar, seminarier, styrelsearbetet, boktips och annan viktig information som berör dramapedagoger i Sverige.
  • Fortbildning. Du blir erbjuden fortbildningar som är anordnade av RAD. Gratis eller till reducerat pris.
  • Samverkan. Som dramapedagog kan det ofta bli ensamt på sin arbetsplats. Med Rad blir du del av ett kontaktforum för dramapedagoger i hela Sverige. Du har även möjlighet att medverka i självgående RAD-celler i området där du bor.
  • Kampen. Du tillhör en organisation som arbetar för att stärka dramapedagogernas yrkesroll i Sverige. Vi vill nå ut med det positiva som dramapedagogiken kan innebära för människor.

    Tillsammans blir vi starka. Var med du också!

Vill du bli medlem?  Kontakta oss via formuläret nedan